Entries by avi katzav

פתיחת עוסק פטור / פתיחת עוסק מורשה

פתיחת תיק במע”מ הינה הפעולה הראשונה לפני שפותחים תיקים ברשויות האחרות . התחנה שאליה בית העסק שייך היא התחנה שבד”כ הקרובה למקום העסק. אם לא בטוחים ניתן להתקשר לתחנה מעמ ולשאול. יש למלא טופס 821 לצורך פתיחת תיק במעמ ולצרף אליו את הטפסים הבאים:   עוסק עצמאי/פטור תעודת זהות עם ספח פתוח חשוב שהכתובת תהיה […]

פתיחת תיק במס הכנסה

אם התחלת לעסוק בעסק או במשלח יד עליך להודיע על כך בכתב לפקיד השומה באזור בו מתנהל העסק לא יאוחר מיום פתיחת העסק או תחילת העיסוק במשלח היד. תחילת עיסוק – התחלה בפעילות המניבה הכנסות פירותיות. בהודעה זו יש למסור הפרטים הבאים: שם מלא, מספר זהות, מהות העיסוק, כתובת העסק, מספר הטלפון, תאריך פתיחת העסק […]

פתיחת תיק בביטוח לאומי

עוסק עצמאי אשר פותח עסק חייב להודיע לביטוח לאומי על תחילת פעילותו ולפתוח תיק בביטוח לאומי. מטרת פתיחת תיק ביטוח לאומי היא לאפשר לביטוח לאומי לגבות את דמי הביטוח הלאומי ודמי הבריאות מהכנסת העצמאי. עובד שכיר ממוסה על ידי ביטוח לאומי על ידי מעבידו באופן ישיר דרך תלוש השכר ואילו העצמאי משלם בעצמו את דמי […]

הוצאות מוכרות לעסק/עבודה מהבית

ראשית נדגיש כל לכל עסק/ענף יש את ההוצאות שמוכרות לענף ספציפי שלו לדוגמא מספרות:ספר יכול להכיר בהוצאות כגון קניית סכיני גילוח ,צבעים לשיער ,סבונים לחפיפה וכו. כמו כן יש להבחין בין הוצאה מוכרת למס הכנסה והוצאה מוכרת למע”מ יש סוגי הוצאות שמוכרות באופן מלא זאת אומרת 100 אחוז גם למס הכנסה וגם למעמ,בעוד שיש הוצאות שמוכרות […]

עוסק פטור או עוסק מורשה

עסק פטור הוא פטור מהתחשבנות עם מע”מ אם ההכנסות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 79,482 שקלים חדשים לשנה אשר החלה בתאריך ה-1.1.2014 או על סכום גבוה יותר כפי שקבע שר האוצר. עוסק פטור נהנה מיתרון של מחיר כלפי לקוחות פרטיים. דוגמא: אם מחיר מסוים בשוק של מוצר מסוים הוא 118 ש”ח כולל מע”מ, הרי […]