פתיחת תיק בביטוח לאומי

עוסק עצמאי אשר פותח עסק חייב להודיע לביטוח לאומי על תחילת פעילותו ולפתוח תיק בביטוח לאומי. מטרת פתיחת תיק ביטוח לאומי היא לאפשר לביטוח לאומי לגבות את דמי הביטוח הלאומי ודמי הבריאות מהכנסת העצמאי. עובד שכיר ממוסה על ידי ביטוח לאומי על ידי מעבידו באופן ישיר דרך תלוש השכר ואילו העצמאי משלם בעצמו את דמי הביטוח. פתיחת התיק נועדה גם ליידע את ביטוח לאומי אודות ההכנסות למקרה של אובדן כושר עבודה, לידה וזכאות לקצבאות שונות.

 

בחוק ביטוח לאומי מוגדר עצמאי כעוסק העונה לאחד מהתנאים הבאים:

  • עוסק שעוסק במשלח ידו לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע.
  • עוסק שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו כעצמאי עולה על 50% מהשכר הממוצע.
  • עוסק שעוסק במשלח ידו לפחות 12 שעות בשבוע והכנסתו עולה על 15% מהשכר הממוצע.
עצמאי שאינו עונה על אחד מהתנאים הללו יוגדר כעצמאי שלא עונה על ההגדרה ולא יבוטח על הכנסותיו. לעניין התשלומים אשר ייגבו ממנו וזכאות לקצבאות ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה.

פתיחת תיק בבטוח לאומי

לצורך פתיחת התיק בבטוח לאומי יש למלא טופס הנקרא דין וחשבון רב שנתי.
את הטופס יש למסור במוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך.
מספר ימים לאחר הגשת הטופס יתקבל פנקס תשלומים מביטוח לאומי אותו ניתן לשלם בהוראת קבע, באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי או מידי חודש באמצעות שובר בבנק. הסכום אותו יש לשלם נקבע בהתאם להצהרת ההכנסות בטופס.

עצמאי, שאינו כלול בהגדרת הביטוח הלאומי כ”עובד עצמאי”:

קיימים מצבים שבהם אצל רשויות המס אדם נחשב כעצמאי, אך במוסד לביטוח לאומי אדם זה לא יוגדר כ”עובד עצמאי” והכנסתו מסווגת כהכנסה פסיבית. המצבים הללו מתקיימים כאשר לא מתקיימים התנאים שבהגדרת “עובד עצמאי” כפי שפורטו לעיל. לדוגמא: מבוטח, שעוסק במשלח ידו פחות מ- 12 שעות בשבוע בממוצע, והכנסתו פחותה מ- 50% מהשכר הממוצע במשק.
מבוטח זה מוגדר בביטוח לאומי כ”לא עובד לא עצמאי” והוא אינו מבוטח בענף נפגעי עבודה.