הוצאות מוכרות לעסק/עבודה מהבית

ראשית נדגיש כל לכל עסק/ענף יש את ההוצאות שמוכרות לענף ספציפי שלו

לדוגמא מספרות:ספר יכול להכיר בהוצאות כגון קניית סכיני גילוח ,צבעים לשיער ,סבונים לחפיפה וכו.
כמו כן יש להבחין בין הוצאה מוכרת למס הכנסה והוצאה מוכרת למע”מ
יש סוגי הוצאות שמוכרות באופן מלא זאת אומרת 100 אחוז גם למס הכנסה וגם למעמ,בעוד שיש הוצאות שמוכרות למעמ רק 66.66 אחוז ,ולמס הכנסה בשיעורים שונים.

עבודה מהבית- הוצאות מוכרות

  • שכר דירה –כל עוד משכיר הנכס לא מספק אשור על ניכוי מס במקור , ואינך מנכה על פי חוק לא ניתן להכיר כהוצאה.
  • עבודה מהבית- בדרך כלל החוזה שכירות הינו לצורך דירת מגורים ולא לעסק כך שלא יהיה ניתן להכיר בהוצאה כל עוד בעל הנכס לא מדווח על הכנסה מעסק
  • חשמל-מוכר מלא. עבודה מהבית –יוכר באופן יחסי לפי שטח המקום של העסק בבית בדר”כ 25 אחוז.
  • ארנונה- מוכר מלא. עבודה מהבית –יוכר באופן יחסי לפי שטח המקום של העסק בבית בדר”כ 25 אחוז.
  • בזק- מוכר מלא. עבודה מהבית –יוכר באופן יחסי לפי שטח המקום של העסק בבית בדר”כ 25 אחוז. אם יש קווים נפרדים לעסק אז ניתן להכיר באופן מלא.
  • אינטרנט –מוכר מלא אם ניתן להצביא על צרכיים עסקיים
  • ריבית על משכנתא-מוכר 80 אחוז כפול חלק יחסי מהמשרד . כאשר לצורך רכישת דירה אנו לוקחים משכנתא, והעסק שלנו מתנהל באותה דירה, ניתן להכיר ב- 80% מהוצאות הריבית על המשכנתא, כפול החלק היחסי של המשרד.  לשים לב לא לדרוש מעל 25 אחוז מהריבית כי אז הבית יהפוך מדירת מגורים לעסק.

להלן אינדקס הוצאות כללי

 

הוצאות

אחוז מוכר לצרכי מע״מ

הערות

קניית סחורה למכירה
100
קניות מעוסק פטור
0
קניות באילת
0
קניות ממלכ״ר / עמותה
0
צרכי משרד
100
חשמל
100
ראה הוראות עבודה מהבית
שכ״ד כולל מע״מ
100
כאשר יש חשבונית
שכ״ד לא כולל מע״מ
0
ארנונה
0
תאגיד מים
100
לשים לב לעירייה
כלים, חומרים ועלי עזר
100
ציוד אחר למשרד
100
אחזקה
100
משלוחים
100
כיבוד
0
טלפון
100
ראה הערות עבודה מהבית
אחזקת אינטרנט
100
סלולרי
66.67
2/3
מעטפות, בולים ואריזות
100
תשלום עבור תא דואר
100
שירותי מיחשוב
100
אחזקת אתר אינטרנט
100
תוכנה
100
ליסינג / השכרה
0
לא מוכר במע״מ
מוסכים
66.67
2/3
חלפים לרכב
66.67
2/3
דלק
66.67
2/3
מיסים ואגרות
0
ביטוחים
0
חניה
100
הוצאות אופנועים
100
אוטובוסים/רכב/מונית
010
ספרות מקצועית
100
השתלמויות
100
הנהלת חשבונות
100
קבלני משנה
100
למעט מעוסק פטור
פרסום
100
הוצאות בנק
0
עמלות כ.אשראי
100
עמלות שירותי סליקה
100
נסיעות לחו״ל
0
לא מוכר במע״מ